Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Letselschade en aansprakelijkheidsrecht

De behandeling van letselschadezaken vormt een belangrijk onderdeel van de praktijk van Zuidflank Advocaten.

Bij dergelijke zaken gaat het om het claimen van schade die ontstaat als gevolg van een ongeval. Dat kan zijn een ongeval in het verkeer of op het werk maar ook op school, door een dier of tijdens recreatie. Andere bekende situaties waarbij schade kan worden veroorzaakt zijn medische fouten of mishandeling. De schade, die het slachtoffer kan lijden, kan onder meer bestaan uit materiële schade – zoals bijvoorbeeld inkomensverlies, niet vergoede ziektekosten, reiskosten – en immateriële schade (smartengeld). Ook indien het slachtoffer is overleden, kunnen de nabestaanden recht hebben op vergoeding van schade, onder andere als gevolg van inkomensverlies en kosten voor huishoudelijke hulp.

Onze advocaten zijn niet alleen goede onderhandelaars, maar hebben ook veel ervaring in het procederen over aansprakelijkheid en schade bij de rechtbank. De advocaten van Zuidflank Advocaten laten het niet alleen bij woorden maar gaan zo nodig ook over tot daden. Daarbij hechten wij veel waarde aan een goede band met onze cliënten, met wie wij periodiek contact onderhouden. 

Een ongeval met letselschade tot gevolg is vaak een gebeurtenis die het leven van een slachtoffer ingrijpend verandert. Naast de geleden schade kan het slachtoffer ook geconfronteerd worden met onwillige uitkeringsinstanties. Vaak wordt het slachtoffer kort na het ongeval thuis al bezocht door een medewerker van de verzekeringsmaatschappij. Het is daarom essentieel dat in een vroegtijdig stadium al een professionele advocaat wordt ingeschakeld die naast en achter het slachtoffer staat.