Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Huurrecht

Wij adviseren, begeleiden, onderhandelen en procederen op alle terreinen van het huurrecht.
Het huurrecht voor gebouwde onroerende zaken kan worden onderverdeeld in de huur van zogenoemde middenstandsbedrijfsruimtes (de artikelen 7: 290 BW en verder), kantoorruimtes en overige gebouwde onroerende zaken (artikel 7: 230a BW) en woonruimtes (de artikelen 7: 232 BW en verder). Het betreffen drie verschillende huurrechtelijke regimes, met ieder hun eigen pakket van veelal (dwingendrechtelijke) regels, die om specialistische kennis vragen. Wij hebben die specialistische kennis in huis.

Van dwingendrechtelijke regels mag niet worden afgeweken en wij kunnen u in een vroeg stadium bijvoorbeeld al bijstaan bij het opstellen van en het adviseren over een huurovereenkomst.

Andere huurrechtelijke kwesties, waarin wij u eveneens kunnen bijstaan, zijn onder meer de navolgende kwesties:

Huur middenstandsbedrijfsruimte
–   Opzeggen van een huurovereenkomst en het zo nodig voeren van een huurbeëindigingsprocedure;
–   Goedkeuring afwijkende bedingen;
–   Ontbinding en ontruimingsprocedures;
–   Huurachterstand;
–   Indeplaatsstelling;
–   Huurprijswijziging;
–   Gebreken aan het gehuurde

Huur kantoorruimte/overige gebouwde onroerende zaken
–   Bijstand in verlengingsprocedures

Huur woonruimte
–   Opzeggen van een huurovereenkomst en het zo nodig voeren van een huurbeëindigingsprocedure;
–   Ontbinding en ontruimingsprocedures;
–   Huurachterstand;
–   Kortdurende huur;
–   Gebreken aan het gehuurde;
–   Dringende werkzaamheden en renovatie;
–   Huurprijswijzigingen/-geschillen;
–   Servicekosten;
–   Medehuur;
–   Onderhuur;
–   Overlijden huurder

Wij treden op voor zowel verhuurders als huurders.

Heeft u een vraag over of behoefte aan advies of bijstand?
Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.