Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Tarieven

Wij maken van te voren duidelijke afspraken over de kosten, die verbonden zijn aan onze dienstverlening. 

Wij werken op basis van een uurtarief, maar overleg over een mixed fee of over een vaste prijs (per fase van de gewenste bijstand, per tijdsperiode of voor de behandeling van de gehele zaak) is, mede afhankelijk van de soort zaak, in sommige gevallen ook mogelijk. 

Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunnen wij u eveneens bijstaan. U heeft als verzekerde recht op een advocaat naar uw eigen keuze, indien er geprocedeerd moet worden. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht om de kosten van de advocaat van uw keuze geheel of gedeeltelijk te vergoeden (dit is afhankelijk van de inhoud van uw polis) en in dat geval zullen wij hierover afspraken maken met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

In bepaalde gevallen bestaat tevens de mogelijkheid dat Isaac de Vink op basis van gefinancierde rechtsbijstand voor u optreedt, uiteraard voor zover u hiervoor in aanmerking komt.