Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Ondernemings- en contractenrecht

De ondernemings- en contractenrecht-advocaten van Zuidflank Advocaten bieden deskundigheid op alle facetten van het ondernemings- en contractenrecht. Dit ‘containerbegrip’ omvat een keur aan problemen, waarmee ondernemers zich in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd kunnen zien. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld:

 • het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • geschillen over zakelijke contracten en algemene voorwaarden (diensten, leveringen, ect)
 • (nationale en internationale) incasso van debiteuren
 • problemen rondom faillissementen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers en andere vraagstukken rondom insolventie
 • het saneren en herstructureren van ondernemingen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten
 • financierings- en zekerheidvraagstukken
 • overnames, fusies, joint ventures, management en investor buy-ins en buy-outs
 • enquêteprocedures
 • geschillen over intellectuele eigendomsrechten
 • oneerlijke concurrentie

Onze advocaten stellen de wensen en de belangen van de ondernemer altijd voorop en hechten er daarom aan hen ook preventief bij te staan om waar mogelijk kostbare procedures te voorkomen. De omvang van het kantoor staat garant voor persoonlijke aandacht voor de cliënt en grote betrokkenheid bij de zaak. U heeft daarbij altijd te maken met een ervaren advocaat op partnerniveau.