Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Personen- en familierecht

De personen- en familierecht-advocaten van Zuidflank Advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over een keur aan familierechtelijke kwesties.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opstellen van echtscheidingconvenanten bij echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek, eenzijdige echtscheidingsprocedures, alimentatiekwesties, ouderlijk gezag, omgangsregelingen, omgangs- of contactverboden, erkenning of ontkenning vaderschap, onder curatele stellingen, bewindvoering, adoptie en stiefouderschap, naamswijzigingen en verdelingen van (huwelijks)gemeenschappen.

De advocaten van Zuidflank Advocaten streven er altijd naar dergelijke zaken, die veelal met veel emoties gepaard gaan, op een zakelijke manier af te wikkelen, opdat een normale relatie tussen alle betrokkenen zoveel als mogelijk in stand blijft c.q. weer wordt.