Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Pachtrecht

Pacht is de overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt om een onroerende zaak of een gedeelte daarvan aan de pachter in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich daartegenover verbindt tot een tegenprestatie.

Het pachtrecht is een rechtsgebied, met een ingewikkeld pakket aan veelal (dwingendrechtelijke) regels. Van deze regels mag niet worden afgeweken. Een pachtovereenkomst lijkt op het eerste gezicht veel op een huurovereenkomst, maar de pachtregels wijken op diverse terreinen – mede door de rol van de grondkamers in het pachtrecht – echter aanzienlijk af van het huurrecht. Dit vraagt om specialistische kennis, die wij u kunnen bieden.

Pachtrechtelijke kwesties, waarin wij u kunnen bijstaan, zijn onder meer de navolgende kwesties:
–   Opstellen van en adviseren over een pachtovereenkomst;
–   Opzeggen van een pachtovereenkomst;
–   Bijstand in uiteenlopende procedures bij grond- en pachtkamers en bij de centrale grondkamer;
–   Ontbinding en ontruiming;
–   Pachtachterstand;
–   Indeplaatsstelling;
–   Gebreken aan het gepachte;

Wij treden op voor zowel verpachters als pachters.

Heeft u een vraag over of behoefte aan advies of bijstand in een pachtkwestie? Neem dan contact met ons op. Wij hebben de benodigde kennis in huis.