Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Strafrecht

De strafrecht-advocaten van Zuidflank Advocaten voldoen aan alle voorwaarden voor deelname aan de zogenaamde piketregeling. Dit betekent dat zij periodiek rechtsbijstand verlenen aan verdachten van strafbare feiten, die in verzekering worden gesteld (worden gearresteerd).

Onze advocaten hebben ruime ervaring met alle facetten van het strafrechtelijk proces, van moordzaken en omvangrijke drugszaken tot aan diefstal van een blikje cola bij de supermarkt. De strafrecht-advocaten werken zowel op basis van gefinancierde rechtshulp (pro deo) als op declaratiebasis, een en ander afhankelijk van het inkomen en vermogen en de wensen van de cliënt.

Op het moment dat u door politie en justitie als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt, is het van belang om u zo snel mogelijk van juridisch advies te laten voorzien. De politie zal u namelijk zo snel mogelijk verklaringen willen laten afleggen. Onze advocaten kunnen u in een zodanig geval direct en ter plekke al op het politiebureau van advies dienen, om u vervolgens aan de hand van de dossiergegevens verder te adviseren en bij te staan. Tevens kunnen onze advocaten in de loop van een procedure een belangrijke rol vervullen als het gaat om bijvoorbeeld de verkrijging van reclasseringsrapportages en geneeskundige of psychiatrische gegevens, die van belang zouden kunnen zijn voor een juiste uitkomst van de procedure. Dit alles met alleen uw belang daarbij voor ogen.