Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Vastgoedrecht

Eigenlijk alles dat te maken heeft met het bouwen van onroerend goed valt onder vastgoedrecht. Belangrijke pijlers van het vastgoedrecht zijn het bouwrecht en het aannemingsovereenkomstenrecht. De ontwikkeling van vastgoed, projectontwikkeling, de koop en verkoop van een (nieuwbouw)huis of bedrijfspand, geschillen over erfdienstbaarheden, kwesties met betrekking tot huur en verhuur van een woning of bedrijfsruimte en ook geschillen binnen VvE’s of over appartementsrechten, vallen eveneens allemaal onder het vastgoedrecht.

Binnen het vastgoedrecht is gedegen kennis van verschillende regels, diverse wetten en toepasselijke voorwaarden een must. Onze vastgoedrecht-advocaten vormen een hecht team, die goed samenwerken. Zij zijn altijd op de hoogte van alles wat er binnen dit rechtsgebied speelt en kunnen hun klanten dus pro actief ondersteunen en adviseren.

Het kan gaan om complexe zaken, omdat er vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. Denk aan vastgoedbeleggers, vastgoedondernemers, projectontwikkelaars, constructeurs, installateurs, bouwers, architecten, particulieren, eigenaren, aannemers, beheerders, overheden en woningcorporaties die allemaal hun eigen belangen hebben in bouwprojecten en bouwgeschillen.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen in bouw- en vastgoedgeschillen en in vastgoedadvisering zijn:
–   Aansprakelijkheid van de aannemer, voor en na oplevering
–   Meer- en minderwerk in bouwprojecten
–   Oplevering van een bouwproject, al dan niet met (verborgen) gebreken
–   Verplichtingen aannemer en opdrachtgever
–   Kostenstijgingen en onvoorziene kosten
–   Garanties en herstel gebreken
–   Bouwschades en kosten

Wij bieden de vereiste ervaring en kennis en advisering in bouwgeschillen, gerechtelijke procedures, arbitragezaken en voorts procesbijstand in dat soort geschillen. Daarbij hebben wij kennis van veel toegepaste algemene voorwaarden in de bouw (AVA, UAV, DNR), wettelijke bepalingen (boek 5 BW, artikelen 7:750 BW en volgende), het Bouwbesluit en de diverse toepasselijke en bruikbare bouwrechtelijke jurisprudentie en vastgoedrechtelijke literatuur en artikelen.